Osmanlı’da revaçta olup şu an kaybolmuş 10 meslek

Bugün iyi bir işim var deyip sevinip gerilmeyin. Bugünün en revaçta olan işi bir gün gelip tarihe karışabilir. İşte bunun en güzel örneği; vaktiyle çok geçerli bir meslek olup şimdi kaybolmuş Osmanlı dönemi meslekleri...

Basmacı- Basma en yaygın kullanılan kumaştı; dar gelirli, hatta orta halli ailelerin kadın ve kızları basma giyerlerdi. Ayrıca amele, ırgat, yanaşma ve uşak boyundan erkeklerin mintanları da basmadandı. Seyyar basmacılar yelken bezinden büyükçe bir bohça, elde demir arşın sokak sokak dolaşırlardı. Basma satan bohçacı kadınlar günümüze kadar ulaştı.