SON DAKİKA

Başkan Erdal’dan ’elektronik uygulamalar’ açıklaması

Konya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde köklü değişiklikler yaşanacağını, vergi ve muhasebe süreçlerinin elektronik daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınacağını söyledi.
05 Aralık 2019, Perşembe - 10:56
Açıklamalarda bulunan Başkan Abdil Erdal, "19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik uygulamalara (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Sevk İrsaliyesi, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet vd.) yönelik geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde, ayrıca aynı gün ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 240 ve 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde önemli değişimler yaşanacaktır. Özellikle mükelleflerin vergi ve muhasebe süreçleri daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınacaktır” şeklinde belirtti.

Başkan Erdal, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Sevk İrsaliyesi, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
E-Fatura’ya Geçiş Tarihi
2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir. 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL’yi geçen mükellefler 01.07.2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçmek zorundadır. Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.
E- Arşiv Fatura’ya Geçiş Tarihi
Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır. E-faturaya geçiş tarihleri e-arşiv fatura içinde geçerlidir. E-faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmamaktadır.
E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Tarihi
01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 01 Haziran 2020 tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır. 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise, işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.
E-İrsaliyeye Geçiş Tarihi
E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 Tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaklardır.
E-Gider Pusulasına Geçiş Tarihi
E-gider pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e-gider pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir.
E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Tarihi
E-fatura kullanmak zorunda olanlar 01.07.2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu kullanmak zorundadır.
E-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilecek Diğer Önemli Hususlar
E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e- arşiv fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığını belirten Başkan Erdal: "Eski uygulamada e-fatura düzenlemekle yükümlü mükellefler müşterisinin e-deftere tabi olmaması durumunda kâğıt fatura yazabiliyorken yenilenen uygulamada bahsi geçen kişilere (e-deftere tabi olmayan müşterilere) e-arşiv faturası düzenlenecektir.
e-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu uygulamaları ile e-defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri sigorta poliçeleri ile sigorta komisyon gider belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de döviz alım- satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesi e-belge olarak düzenlenebilecektir.
Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-irsaliye kullanma zorunluluğu Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
E-fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-müstahsil makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir" dedi.
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
05:07
Güneş
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
18:59
Yatsı
20:15
Diğer Haberler